“Zhuzhou Better Volfram Carbide Co., Ltd.”
ZZBETTER 15 ýyldan gowrak wagt bäri PDC kesijilerine, karbid düwmelerine we karbid çybyklaryna hyzmat edýär. Taslamalaşdyrmak, öndürmek we marketing pudagynda hünärmen işgärlerimiz bar. Staffhli işgärlerimiz gowy taýýarlykly we tejribeli.
Volfram karbid çybyklary buraw böleklerini, degirmenleri, reamerleri, awtoulag ýörite kesijileri, dwigateli ýörite kesijileri ýasamakda ulanylýar.
Söwda wolfram karbid zolaklary poslama garşylygy has ýokary öndürijilik bilen birleşdirýär.
Sementlenen karbid magdan gurallary gaýa gurallary, karýer, magdançylyk, tunel we gurluşyk işlerinde ulanmak üçin dag gurallary üçin giňden ulanylýar.
Çyzgy ölüleri adatça sim, hasa, çyzyk we turba çekmek üçin ulanylýar.
ZZBETTER hakda“Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd”, Hytaýyň iň uly wolfram karbid öndürýän ýeri bolan Hunan welaýatynyň Zhuzhou şäherinde ýerleşýär. Volfram karbidinde ýöriteleşdirilen zawodymyz bar, öndürip bilmeýän başga-da köp önümlerimizi üpjün edýäris. Biz ýokary hilli we iň oňat bahaly önüm almak isleýänler üçin iň oňat önümleri resurs etmäge ygrarly tehnologiýa söwda kompaniýasydyrys.※Bizden näme tapyp bilersiňiz?1. PDC kesijiler2. Volfram karbid magdan gurallary3. Volfram karbid çybyklary / barlar.Müşderilerimize ýokary hilli önümler, ortaça baha we hünär hyzmatyny bermäge borç...
Koprak oka

Gowy hilÜÇÜNJI TARAPY GÖZEGÇILIGI kabul etmek

1850

Taslama tamamlandy

106

Kubok gowşuryldy

152

Tejribeli işçiler

Counter
Önümlerimiz
ZZBETTER çalt jogap we ünsli hyzmat berýär. Soragyňyza jogap 24 sagat onlaýn hyzmat etmek üçin tejribeli we ökde hünärli toparymyz tarapyndan amala aşyrylýar. Tehniki maslahat ýa-da başga bir sitata bolsun, biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.
ALhli önümleri görüň
Iň soňky habarlar
05-21
2022

What is HSS?

What is HSS? What is HSS? High-speed steel
05-21
2022

What Kind of Material Is Tungsten Steel?

What Kind of Material Is Tungsten Steel?
05-20
2022

Introduction of Tungsten Carbide Wire Drawing Dies

Introduction of Tungsten Carbide Wire Drawing Dies