Zhuzhou Better Volfram Carbide Co., Ltd.
ZZBETTER 15 ýyldan gowrak wagt bäri PDC kesijilerine, karbid düwmelerine we karbid çybyklaryna hyzmat edýär. Taslamalaşdyrmak, öndürmek we marketing pudagynda hünärmen işgärlerimiz bar. Staffhli işgärlerimiz gowy taýýarlykly we tejribeli.
Volfram karbid çybyklary buraw böleklerini, degirmenleri, reamerleri, awtoulag ýörite kesijileri, dwigateli ýörite kesijileri ýasamakda ulanylýar.
Volfram karbid çybyklary buraw böleklerini, degirmenleri, reamerleri, awtoulag ýörite kesijileri, dwigateli ýörite kesijileri ýasamakda ulanylýar.
Söwda wolfram karbid zolaklary poslama garşylygy has ýokary öndürijilik bilen birleşdirýär.
Söwda wolfram karbid zolaklary poslama garşylygy has ýokary öndürijilik bilen birleşdirýär.
Sementlenen karbid magdan gurallary gaýa gurallary, karýer, magdançylyk, tunel we gurluşyk işlerinde ulanmak üçin dag gurallary üçin giňden ulanylýar.
Sementlenen karbid magdan gurallary gaýa gurallary, karýer, magdançylyk, tunel we gurluşyk işlerinde ulanmak üçin dag gurallary üçin giňden ulanylýar.
Çyzgy ölüleri adatça sim, hasa, çyzyk we turba çekmek üçin ulanylýar.
Çyzgy ölüleri adatça sim, hasa, çyzyk we turba çekmek üçin ulanylýar.
ZZBETTER hakda“Zhuzhou Better Volfram Carbide Co., Ltd”, Hytaýyň iň uly wolfram karbid öndürýän ýeri bolan Hunan welaýatynyň huzuzhou şäherinde ýerleşýär. Volfram karbidinde ýöriteleşen zawodymyz bar, öndürip bilmeýän beýleki köp önümlerimizi hem üpjün edýäris. Biz ýokary hilli we iň oňat baha önümlerini almak isleýänler üçin iň oňat önümleri gözlemegi maksat edinýän tehnologiýa söwda kompaniýasydyrys.※Bizden näme tapyp bilersiňiz?Esasy önümlerimiz1. Karbid çybyklary2. Karbid plitalary we zolaklar3. Karbid magdan gurallary4. Karbid ölýär5. PDC kesijiler6. Karbid kesmek gurallaryMüşderilerimi...
ABOUT US
Koprak oka

Gowy hilÜÇÜNJI TARAPY GÖZEGÇILIGI kabul etmek

1850

Taslama tamamlandy

106

Kubok gowşuryldy

152

Tejribeli işçiler

Counter
Önümlerimiz
ZZBETTER çalt jogap we ünsli hyzmat berýär. Soragyňyza jogap 24 sagat onlaýn hyzmat etmek üçin tejribeli we ökde hünärli toparymyz tarapyndan amala aşyrylýar. Tehniki maslahat ýa-da başga bir sitata bolsun, biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.
ALhli önümleri görüň
Iň soňky habarlar
05-23
2024

What is Tungsten Carbide Drawing Die?

What is Tungsten Carbide Drawing Die
05-20
2024

What is Zund Blades?

What is Zund Blades
05-16
2024

Titan näme?

Titan näme?